Kursverksamhet

På tisdagar mellan 9:45 och 12:00 har vi utbildningar i hantering av IT-utrustning. Under hösten 2020 är alla våra kurser kostnadsfria tack vare ett samarbete med Region Värmland och Kristinehamns bibliotek.

Höstens kursprogram startar den 15 september med distansutbildning i videomöten. Kurserna omfattar 3 x 3 timmar och är gratis. Anmälan görs till biblioteket@kristinehamn.se 

 

Region Värmland  informerar om 1177.se

Här finns några bra länkar kring IT-säkerhet:
IT-säkerhet för privatpersoner
Introduktion till internet för äldre
Artikel från PC för alla
Kjell & Co har bra information