Styrelse

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet 16 mars 2023 är följande personer:

Ordförande: Bo Larsson, mobil: 070 618 83 37
Vice ordförande: Yngve Nyberg mobil: 070 320 05 48
Sekreterare: Ulla Haag, mobil: 070 557 93 46
Kassör: Lars-Erik Åhman, mobil: 070 588 33 96
Ledamot: Fernando Benitez: 070 510 83 20
Suppleant: Stig-Lennart Svensson, mobil: 070 862 06 76

Webbansvariga: Bo Larsson och Ulla Haag