Styrelsen

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet i juni 2020 består av följande personer:

Ordförande: Bo Larsson, mobil: 070 618 83 37
Vice ordförande: Ulla Haag, mobil: 070 557 93 46 070 557 93 46
Sekreterare: Marie-Louise Örtengren, mobil: 072 230 12 90
Kassör: Lars-Erik Åhman, mobil: 070 588 33 96
Webbansvariga: Bo Larsson, Ulla Haag

Övrig styrelseledamot:
Yngve Nyberg: mobil: 070 320 05 48