Styrelsen

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet i mars 2018 består av följande personer:

Ordförande: Mats Thorén, mobil: 070 581 91 42
Sekreterare: Marie-Louise Örtengren, mobil: 072 230 12 90
Kassör: Bo Larsson, mobil: 070 618 83 37
Webbansvariga: Bo Larsson, Ulla Haag

Övriga styrelseledamöter

Elly-Britt Sundman Dalsjö, mobil: 070 222 41 39
Ulla Haag, mobil: 070 557 93 46

Top