Styrelse

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet i mars 2021 består av följande personer:

Ordförande: Bo Larsson, mobil: 070 618 83 37
Vice ordförande: Yngve Nyberg mobil: 070 320 05 48
Sekreterare: Marie-Louise Örtengren, mobil: 072 230 12 90
Kassör: Lars-Erik Åhman, mobil: 070 588 33 96
Webbansvariga: Bo Larsson, Ulla Haag, mobil: 070 557 93 46
Suppleant: Fernando Benitez: 070 510 83 20